Prohlášení o ochraně osobních údajů

Home    O nás    Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Books & Books s.r.o., se sídlem Vesce 65, PSČ: 392 01
IČO: 28122437 
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, C 18532.

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce
E-mail: mojzis@ajshop.cz
Poštovní adresa: Vesce 65, PSČ: 392 01

 

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů
Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.


Seznam osobních údajů
Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem zasílání novinek:

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Společnost
Funkce

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.


Doba uložení Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 80 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.


Další zpracovatelé osobních údajů
Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

FlexiBee (pro zpracování podkladů a následnou fakturaci za jazykové kurzy)

Zdroje pro získání osobních údajů
Správce získává osobní údaje prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailového newsletteru. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.


Zpracování osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři (Objednávka)
Odesláním poptávkového formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů.

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno a příjmení
Věk
E-mailová adresa
Telefonní číslo

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete na uvedených kontaktech.

Právo na výmaz
Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete na výše uvedených kontaktech.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce na uvedených kontaktech.

Právo na omezení zpracování
Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů na uvedených kontaktech.

Právo na přenositelnost údajů
Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete na uvedených kontaktech.