Wattsenglish pro školy

Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyWattsenglish pro školy

Vážení rodiče,

v novém školním roce bychom rádi nabídli Vašim dětem kroužky angličtiny s rodilým mluvčím. Kroužky se budou konat 1 x týdně v prostorách ZŠ Soběslav, Komenského ul. po dopoledním vyučování. Kontakt s rodilým mluvčím je výborným doplňkem školní výuky, je pro děti obrovsky motivující, napomáhá jim zbavit se ostychu a začít v angličtině přirozeně komunikovat.

Pro děti 1. a 2. třídy: English Learn and Play

Kroužek vede kvalifikovaná rodilá mluvčí, která se specializuje na práci s touto věkovou skupinou. Lektor s dětmi pracuje maximálně efektivní metodou Wattsenglish, důraz je kladen na porozumění a schopnost reagovat. Nízký počet dětí ve skupině umožňuje lektorovi uplatňovat vysoce individuální přístup.

V čem je metoda Wattsenglish výjimečná

  • představuje ucelenou metodiku výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní děti, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty
  • dítě se angličtinu neučí, ale osvojuje si ji přirozenou cestou – podobně jako mateřskou řeč
  • vytváří přirozené bilingvní prostředí
  • je maximálně efektivní – děti jsou schopné velmi brzy porozumět a dokonce samy začít v angličtině komunikovat
  • je úspěšná i u dětí, které by později měly při výuce cizího jazyka problémy
  • pomáhá vytvářet v mozku dítěte další řečové centrum (vedle mateřštiny), které pak dítě bude využívat po celý život; vznik řečových center se uzavírá již v raném věku


Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyWattsenglish pro školy


Jazyková škola v Soběslavi


Profesionální výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka probíhá v malých skupinkách 5 – 7 studentů, můžeme tak klást důraz na komunikativní a praktické využití jazyka. Výukové materiály volíme dle přání a potřeb studentů, vždy se jedná o tituly využívající moderní technologie, s visualizovaným přistupem, který usnadňuje utvářet si představu o cílovém jazyku.

Učebnice podle kterých učíme...Mgr. Olga Mojžíšová - Books & Books s.r.o.
Vesce 65, 392 01 Vesce

Vytvořili © 2010-2017 machina.cz