Rady pro rodiče

Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyRady pro rodiče

Jak zjistím, co se děti naučily

Metodika Wattsenglish je založena na přímé komunikaci mezi lektorem a dětmi a mezi dětmi samotnými v cílovém jazyce, tedy v angličtině. Děti ani nevnímají, že hry, které hrají společně se svým oblíbeným lektorem, jsou vlastním procesem učení, jejich "kurzem angličtiny".

Zde je pár tipů, jak můžete zjistit, co v angličtině umí. Důležité je ale na děti příliš netlačit, abychom nevyvolali našimi otázkami spíše negativní reakce. Také je potřeba rozlišovat pasivní (rozumějí) a aktivní (používají) slovní zásobu.

1. Byla dneska ve školce/škole Jessica? Na co jste si hráli?

 • dítě si vždy spojuje řeč s živým obličejem, vhodná je proto třeba otázka, jestli dnes měli ve škole/školce angličtinu s Jessicou/Simonem/Stevem, jestli si hráli na zvířátka nebo dopravní prostředky (téma měsíce si můžeme vyhledat v měsíčních reportech zasílaných emailem)

2. Navodíme jednojazyčnou atmosféru

 • neptáme se, jak se řekne v překladu anglicky to nebo ono slovíčko, ale pokusíme se jako v kurzu navodit jednojazyčnou atmosféru a zahrát si např. na kamaráda z Anglie nebo Ameriky
 • k tomu nám může skvěle napomoci maňásek, hračka, anglický minikoutek v dětském pokoji nebo třeba kouzelný klobouk, který si nasadíme, a to bude vždy znamenat, že nadešel čas na hry v angličtině
 • děti ocení tyto "transitional markers", které je pobaví a zároveň jim evokují a usnadní tuto přeměnu

3. Využijeme edukativních videí

 • pustíme si s dítětem zábavné výukové video s rodilým mluvčím, zde nejlépe vidíme, jak dítě na rodilého mluvčího reaguje - ať už verbálně nebo neverbálně

Jak mohu s dětmi angličtinu procvičovat

Připravili jsme pro vás několik tipů, které nejsou nikterak složité a které vám zároveň připraví spoustu veselých zážitků s vašimi dětmi. Existuje velké množství aktivit, které můžete praktikovat s dětmi doma nebo i cestou na chalupu v autě.

V přehledu učiva, který dostáváte při zahájení kurzu a dále v pravidelných měsíčních reportech rozesílaných mailem, příp. vytištěných na nástěnkách, si můžete zkontrolovat slovní zásobu, témata, písničky a aktivity, na kterých lektor společně s dětmi celý měsíc v kurzu pracovali. Tomu přizpůsobíte téma her, které si pro procvičování angličtiny zvolíte.

Rozvíjet můžete dle věku dětí/pokročilosti tyto dovednosti: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, písemný projev, mluvený projev a dále gramatiku a slovní zásobu.

Poslech a mluvený projev

Poslech a mluvený projev se nejlépe procvičí v písničkách, básničkách a říkankách.

 • Vyberte si svoji oblíbenou písničku, nalézt její text na internetu už dnes není nesnadné a poté se můžete klidně zúčastnit dalšího ročníku soutěže Sing a song.
 • Zazpívat si děti mohou i se Stevem na jeho CD "Sing with Steve"

Poslech s porozuměním

Poslech s porozuměním se nejlépe procvičí poslechem pohádek a příběhů, dále třeba díky videím, která pro vás Steve stále nahrává.

 • Zábavná tematicky dělená videa jsou k vidění v sekci Zábavná videa
 • Počítačové hry pomáhající procvičovat jazykové dovednosti najdete v sekci Interaktivní hry
 • Steve pro děti též namluvil dva pohádkové příběhy, do kterých se můžete zaposlouchat v sekci Pohádky a příběhy

Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním se nejlépe procvičí na jednoduchých textech v dětských knížkách nebo v knížkách, které mají děti přímo ve svém kurzu. Nejbohatší výběr opět poskytnou internetové stránky.

 • Ve Wattsenglish máme přepsané texty Stevových písniček, nejsou komplikované, zkuste si je přečíst a zazpívat v sekci Veselé písničky

Písemný projev

Písemný projev se nejlépe procvičí třeba na jednoduchém (např. vánočním) přáníčku pro vaši lektorku nebo vašeho lektora, které mají děti rády a rády by jim popřály něco pěkného (k Vánocům). Přáníčka můžete směle předat na hodině angličtiny. Medailonky všech našich lektorů najdete zde.

Mluvený projev

Na mluvený projev klademe v kurzech Wattsenglish největší důraz, proto zde uvádíme několik konkrétních nápadů, jak si angličtinu procvičovat hrou. Pro všechny navrhované aktivity doporučujeme před zahájením hry nejdříve zopakovat slovní zásobu (k tomu nám napomohou měsíční reporty) a pak už vám jen popřejeme příjemné hraní si.

Hry procvičující mluvení

Uhodni, kdo/co jsem (Mime and Gesture)

Zahrajte si na zvířátka nebo třeba na dopravní prostředky.

Příklad: Zeptejte se dětí "What is it?" a předveďte slona, nebo opici, nebo auto, nebo jízdu na kole a počkejte si na celou odpověď: "It´s an elephant, it´s a monkey, it´s a car, it´s a bike."

Šibenice (Choosing letters / Hangman)

Procvičujte s dětmi hláskování, jak správně napsat anglické slovo nebo složit celou větu

Příklad: t _ _ _ _ (train)The t _ _ _ _ is f _ _ _ . (The train is fast).

Nakresli, poznej a pojmenuj obrázek (Drawing pictures)

Kreslete si s dětmi jednoduché obrázky a hádejte, co na nich je.

Příklad:
What is it? banan.jpg (velikost: 2.7 kB | rozměry: 55x41px) It´s a banana.

What are they? vino.jpg (velikost: 2.7 kB | rozměry: 50x41px) They are grapes.

Hry na rozvíjení slovní zásoby a upevňování paměti (Memory games)

Zamyslete se třeba nad každodenními tématy (jako nakupování) a můžete si společně zahrát tuto hru.

Příklad: I go shopping and I buy bananas, I go shopping and I buy bananas and grapes. I go shopping and I buy bananas, grapes and apples. …

Pexeso (Pairs)

S pexesem Wattsenglish nebo obrázky z googlu si můžete vytvořit pexeso podle vašich představ, potřebujete jen dva stejné obrázky, které budete mezi jinými hledat a pojmenovávat.

Příklad:
It´s an apple. It´s a banana. :-( 
It´s a banana. It´s a banana. Two bananas :-)


Zdroj: © Wattsenglish Ltd. Czech Republic branch, organizační složka, http://www.wattsenglish.cz/kurzy-anglictiny-pro-deti/rady-pro-rodice/Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyRady pro rodiče


Jazyková škola v Soběslavi


Profesionální výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka probíhá v malých skupinkách 5 – 7 studentů, můžeme tak klást důraz na komunikativní a praktické využití jazyka. Výukové materiály volíme dle přání a potřeb studentů, vždy se jedná o tituly využívající moderní technologie, s visualizovaným přistupem, který usnadňuje utvářet si představu o cílovém jazyku.

Učebnice podle kterých učíme...Mgr. Olga Mojžíšová - Books & Books s.r.o.
Vesce 65, 392 01 Vesce

Vytvořili © 2010-2017 machina.cz